ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η happym.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα προϊόντα να εμφανίζονται όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Ωστόσο, οι επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι εικόνες είναι μια αναπαράσταση του προϊόντος και μπορεί να υπάρχουν μικρές διαφορές στο πραγματικό προϊόν. Για παράδειγμα το χρώμα των προϊόντων εξαρτάται από την ποιότητα της ανάλυσης της οθόνης σας και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα αποτυπώνει με ακρίβεια την πραγματικότητα.

Επίσης, η happym.gr καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι περιγραφές των προϊόντων να είναι κατά το δυνατόν πλήρεις και ακριβείς. Ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, την ακρίβεια και την εξαντλητική φύση των πληροφοριών που αφορούν στο κάθε προϊόν. Ως εκ τούτου, η happym.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για: 1) έλλειψη σαφήνειας, τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις, σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, 2) τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν από δόλια παρέμβαση από τρίτο πρόσωπο και να επιφέρουν τη μεταβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Ουδεμία ευθύνη δύναται να βαρύνει την happym.gr για οιαδήποτε ζημία ή βλάβη που μπορεί να προκληθεί λόγω μη καλής χρήσης.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα happym.gr και περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στην εμφάνιση της ιστοσελίδας, τα κείμενα, τα γραφικά, τις εικόνες, τα σχέδια, το URL και το λογισμικό (content) ανήκει στην ιδιοκτησία του happym.gr και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς νομούς περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Η χρήση των εικόνων, γραφικών, κειμένου ή άλλου περιεχομένου καθώς και η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, μετάδοση, διανομή, σε οποιαδήποτε μορφή, απαγορεύεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της happym.gr.

Σας επιτρέπεται να δημιουργείτε συνδέσμους (links) με την αρχική μας σελίδα, με την προϋπόθεση ότι οι σύνδεσμοι δεν είναι παραπλανητικοί, ψευδείς, υποτιμητικοί, ή με άλλο τρόπο επιζήμιοι για τα συμφέροντα της happym.gr, αλλά δεν σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το λογότυπο ή τα γραφικά μας σε σχέση με τους συνδέσμους, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της happym.gr.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η happym.gr δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς νόμιμα και σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και τις διατάξεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ).

Για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά το newsletter μας, αρκεί να εγγραφείτε στο mailing list, συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και το email σας στην ειδική φόρμα του "Newsletter". Σε καμία περίπτωση, δεν θέλουμε να σας επιβαρύνουμε με ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα και περιττές πληροφορίες. Εάν για κάποιο λόγο δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το newsletter, έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε την εγγραφή σας στέλνοντας μας ένα κενό email με τίτλο "unsubscribe".

Η happym.gr εγγυάται ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι απόλυτα ασφαλή, θα παραμείνουν απόρρητα και εμπιστευτικά και δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε με κανένα άλλο τρόπο, ούτε θα τα παραχωρήσουμε για άλλους σκοπούς. Η εταιρεία δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κανένα λόγο.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να ενημερώσετε, διορθώσετε ή να διασταυρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να ζητήσετε αυτά να διαγραφούν οριστικά από τη βάση δεδομένων.